1652 Phạm Thế Hiển Phường 6 Quận 8, TP Hồ Chí Minh,

Khoai lang mật sấy dẻo - Túi 500g

50.000₫
🍠𝗞𝗵𝗼𝗮𝗶 𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮̣̂𝘁 𝘀𝗮̂́𝘆 𝗱𝗲̉𝗼 đ𝗮̀ 𝗹𝗮̣𝘁

👉đóng gói 500g
𝗘𝗺 đ𝗮̃ 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝘃𝗶̣ 𝗸 𝗾𝘂𝗮́ 𝗻𝗴𝗼̣𝘁 𝗱𝗲̉𝗼 𝗻𝗴𝗼𝗻, 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗴𝗶𝘂̛̃ đ𝗰 𝘃𝗶̣ 𝗻𝗴𝗼𝗻 𝗻𝗴𝗼̣𝘁 𝗰𝘂̉𝗮 𝗸𝗵𝗼𝗮𝗶 𝗺𝗮̣̂𝘁

✅✅ 𝗲𝗺 𝗰𝗼́ 𝗸𝗵𝗼𝗮𝗶 𝘀𝗮̂́𝘆 𝗱𝗲̉𝗼 𝗹𝗮́𝘁
🍠 𝗰𝗵𝘂̛́𝗮 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂...
🍠𝗞𝗵𝗼𝗮𝗶 𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮̣̂𝘁 𝘀𝗮̂́𝘆 𝗱𝗲̉𝗼 đ𝗮̀ 𝗹𝗮̣𝘁

👉đóng gói 500g
𝗘𝗺 đ𝗮̃ 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗵𝘂̛̉ 𝘃𝗶̣ 𝗸 𝗾𝘂𝗮́ 𝗻𝗴𝗼̣𝘁 𝗱𝗲̉𝗼 𝗻𝗴𝗼𝗻, 𝘃𝗮̂̃𝗻 𝗴𝗶𝘂̛̃ đ𝗰 𝘃𝗶̣ 𝗻𝗴𝗼𝗻 𝗻𝗴𝗼̣𝘁 𝗰𝘂̉𝗮 𝗸𝗵𝗼𝗮𝗶 𝗺𝗮̣̂𝘁

✅✅ 𝗲𝗺 𝗰𝗼́ 𝗸𝗵𝗼𝗮𝗶 𝘀𝗮̂́𝘆 𝗱𝗲̉𝗼 𝗹𝗮́𝘁
🍠 𝗰𝗵𝘂̛́𝗮 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗻𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝘃𝗶𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗿𝗮̂́𝘁 𝘁𝗼̂́𝘁 𝗰𝗵𝗼 𝘀-𝘂̛́-𝗰 𝗸-𝗵-𝗼̉-𝗲 𝗰𝘂̉𝗮 𝗺𝗼̣𝗶 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶
Đ𝗮̂𝘆 𝗹𝗮̀ 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗽𝗵𝘂̀ 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗵𝗶̣ 𝗲𝗺 𝗮̆-𝗻 𝗸-𝗶-𝗲̂-𝗻-𝗴 𝗴-𝗶-𝗮̉-𝗺 cân

𝗧𝗲̂𝗻 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺: 𝗞𝗵𝗼𝗮𝗶 𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗲̉𝗼 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗰𝘂̉ , 𝗞𝗵𝗼𝗮𝗶 𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗱𝗲̉𝗼 𝗹𝗮́𝘁 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 Đ𝗮̀ 𝗟𝗮̣𝘁
𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗽𝗵𝗮̂̀𝗻: 𝗸𝗵𝗼𝗮𝗶 𝗹𝗮𝗻𝗴 𝗺𝗮̣̂𝘁 𝗧𝗮̀ 𝗡𝘂𝗻𝗴-Đ𝗮̀ 𝗟𝗮̣𝘁
𝗧𝗵𝗼̛𝗺 𝗻𝗴𝗼𝗻 - 𝗺𝗲̂̀𝗺 𝗱𝗲̉𝗼
popup

Số lượng:

Tổng tiền: