1652 Phạm Thế Hiển Phường 6 Quận 8, TP Hồ Chí Minh,

Cá Rô Phi Lọc Xương Phile - Khay 1 Kg net 8

65.000₫
🐟🐟 Cá Rô Phi Phile 🐟🐟
đóng gói 1kg

Cá tươi ngon từng miếng, mùa này nắng to cả nhà mua về ướp làm cá một nắng rất ngon nhé, hoặc chiên, nấu canh, bún cá rô…
----------------------
𝐊𝐇𝐎 𝐒Ỉ 𝐓𝐇Ự𝐂 𝐏𝐇Ẩ𝐌 𝐐𝐔Ậ𝐍...
🐟🐟 Cá Rô Phi Phile 🐟🐟
đóng gói 1kg

Cá tươi ngon từng miếng, mùa này nắng to cả nhà mua về ướp làm cá một nắng rất ngon nhé, hoặc chiên, nấu canh, bún cá rô…
----------------------
𝐊𝐇𝐎 𝐒Ỉ 𝐓𝐇Ự𝐂 𝐏𝐇Ẩ𝐌 𝐐𝐔Ậ𝐍 𝟖: 𝐌𝐔𝐀 𝐋Ẻ = 𝐆𝐈Á 𝐒Ỉ
𝐂𝐡𝐮𝐲ê𝐧 𝐩𝐡â𝐧 𝐩𝐡ố𝐢 𝐬ỉ & 𝐥ẻ 𝐭𝐡ự𝐜 𝐩𝐡ẩ𝐦 𝐜𝐡ấ𝐭 𝐥ượ𝐧𝐠, 𝐠𝐢á 𝐭ố𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡à 𝐡à𝐧𝐠, 𝐪𝐮á𝐧 ă𝐧, 𝐪𝐮á𝐧 𝐧𝐡ậ𝐮, 𝐛𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭, 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞...

Đầ𝐲 đủ 𝐦ặ𝐭 𝐡à𝐧𝐠: 𝐡𝐞𝐨, 𝐛ò, 𝐠à, 𝐜á, 𝐡ả𝐢 𝐬ả𝐧, 𝐤𝐡ô, ă𝐧 𝐯ặ𝐭, 𝐱𝐢ê𝐧 𝐪𝐮𝐞...𝐯..𝐯..

💥 Mua lẻ = giá sỉ chỉ từ 1kg khi mua trực tiếp tại cửa hàng
popup

Số lượng:

Tổng tiền: